Rzepak Wiadomości ogólne
Wiadomości ogólne
Właściwości biologiczne rzepaku

właściwości rzepaku Formę rzepaku jarego od ozimego odróżnia się na podstawie owłosienia pierwszego liścia. U rzepaku ozimego jest on nieowłosiony lub ma bardzo mało włosków na przykład od 0-5, gdy u jarego jest owłosiony, a ilość włosków wynosi 10-20. Możemy to zaobserwować po 4-6 dniach pod mikroskopem stożek wzrostu w temp 16°C i przy oświetleniu żarówką 200W w odległości 60 cm, gdy liść ma wielkość 1-1,5 mm.

Więcej…
 
Fazy rozwoju rzepaku

fazy rozwoju rzepaku W rozwoju rzepaku fazą decydującą o wielkości i jakości plonu jest okres kwitnienia oraz zawiązywania i dojrzewania łuszczyn. Z punktu widzenia ochrony rzepaku przed chorobami, jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tym czasie jest wykonanie zabiegu opryskiwania fungicydami. Zabieg opryskiwania w tym okresie powinniśmy wykonać w fazie opadania płatków kwiatowych.

Więcej…
 
Wymagania glebowe rzepaku

wmagania glebowe rzepaku Rzepak udaje się tylko na glebach bardzo dobrych i dobrych klasy bonitacyjnej II-III b. Nie znosi zbytniego zagęszczenia warstwy podornej,  bo prowadzi to do zaburzeń systemu korzeniowego. Rzepak udaje się na mocnych glebach czarnoziemnych, brunatnych i madach, oraz dobrze rozwiniętych rędzinach o dobrze rozwiniętej warstwie próchniczej, zasobne w wapń i składniki pokarmowe.

Więcej…
 
Wymagania klimatyczne rzepaku

wmagania klimatyczne rzepaku Rzepak udaje się w klimacie o dużej wilgotności powietrza i średnich opadach.  Optymalne opady roczne dla rzepaku to 600-700 mm. Dodatnio na plony rzepaku wpływają drobne opady i częstsze, niż obfite i rzadsze. Szczególnie wrażliwy na niedobór wody jest rzepak jary, rzepak ozimy dobrze wykorzystuje wodę z opadów zimowych.

Więcej…
 
Znaczenie gospodarcze rzepaku

znaczenie gospodarcze rzepaku Rzepak dostarcza tłuszczów wykorzystywanych do celów spożywczych jak i do celów technicznych jak i energetycznych jako biopaliwo. Surowiec spożywczy to przede wszystkim olej jadalny, margaryna, wyroby cukiernicze, piekarnicze i konserwy. Zastosowanie techniczne jest dużo większe, jest podstawowym surowcem do produkcji mydła i środków piorących, oraz pokostów, farb i lakierów.

Więcej…
 
Rynek rzepaku

rynek rzepaku W Polsce uprawia się na nasiona i zielonki tylko oleiste typy rzepaku ozimego. Odmiany konwencjonalne (NN) uprawiane u nas do roku 1980, oraz odmiany jakościowo ulepszone. Wśród ulepszonych uprawiane były przejściowo odmiany bezerukowe (0N), a obecnie uprawia się tylko odmiany podwójnie ulepszone (00)-bezerukowe i jednocześnie niskoglukozynolanowe.

Więcej…
 


Sonda

Jaki szkodnik jest największym zagrożeniem dla rzepaku?