Rzepak Odmiany rzepaku Odmiany rzepaku ozimego
Odmiany rzepaku ozimego

rzepak ozimy W Polskim Rejestrze jest ponad 40 odmian rzepaku ozimego hodowli polskiej i zagranicznej stanowiących w większości formy populacyjne, ale także mieszańce złożone i zrestorowane (z przywróconą płodnością pyłku). Wszystkie formy mają za małą, jak na polskie warunki klimatyczne, mrozoodporność, a przede wszystkim zimotrwałość. Dlatego ryzyko wymarzania jest duże i wynosi za ostatnie 15 lat -17% powierzchni obsianej.

Odmiany populacyjne rzepaku ozimego i ich charakterystyka.

Odmiany

Stan roślin po zimie

Wysokość roślin przed zbiorem

Początek kwitnienia

Porażenie przez

Zgniliznę twardzikową

Suchą zgniliznę kapustnych

Czerń krzyżowych

skala 9°

cm

dzień roku

% roślin

skala 9°

Wzorzec

7,3

153

121 (1.05)

17

19

7,1

populacyjne

Adriana

7,4

160

122

13

13

7,5

NK Pegaz

7,0

167

124

12

16

7,4

Catana

7,2

161

123

11

14

7,2

NK Music

7,8

161

123

13

20

6,9

Cadeli

7,5

148

122

15

14

7,0

NK Bold

7,0

160

124

13

21

7,0

Casoar

7,3

152

121

15

15

6,9

Batory

7,1

162

124

19

29

6,9

Monolit

7,2

158

124

13

14

7,2

Bogart

7,3

166

125

12

22

7,1

Libomir

7,5

162

123

16

16

7,5

Remy

7,3

163

122

13

13

7,8

Carusel

7,3

153

123

16

13

7,3

Wallery

7,2

165

122

16

21

6,9

Brise

7,3

162

122

16

17

7,1

Viking

7,6

156

122

18

21

7,3

Californium

7,3

153

120

17

19

6,9

Castille

7,3

149

120

17

19

7,3

Liciassic

7,1

168

124

21

23

7,5

Livius

7,5

160

123

16

11

6,9

Dante

7,3

160

120

19

20

7,3

Bojan

7,3

164

123

18

22

6,9

Baros

7,4

160

121

17

24

7,3

Chagall

7,5

161

122

15

23

7,2

Belvure

7,2

166

124

13

27

7,5

Cabriolet

7,6

155

120

16

19

7,0

NK Fundus

7,0

142

124

15

22

7,3

Digger

7,3

160

125

17

21

6,9

Winner

7,3

161

120

17

20

7,2

Lisek

7,0

161

123

18

21

7,2

Olpop

7,3

152

123

16

21

7,2

Bakara

6,9

167

123

15

16

7,2

ES Astrid

6,9

145

123

17

11

6,9

Bazyl

7,2

164

126

17

22

7,0

 

 

Odmiany populacyjne rzepaku ozimego i ich charakterystyka.

Odmiany

Stan roślin po zimie

Wysokość roślin przed zbiorem

Początek kwitnienia

Porażenie przez

Zgniliznę twardzkową

Suchą zgniliznę kapustnych

Czerń krzyżowych

skala 9°

cm

dzień roku

% roślin

skala 9°

Wzorzec

7,3

153

121 (1.05)

17

19

7,1

mieszańcowe

ES Mercure

7,5

168

124

13

14

7,7

NK Technic

7,6

169

124

16

23

7,2

Pomorzanin*

7,3

166

122

19

24

7,2

Taurus

7,3

164

121

16

14

7,4

Visby

7,4

161

122

14

15

7,3

Abakus

7,5

162

121

17

18

7,3

Adam

7,6

169

123

11

17

8,1

Titan*

7,4

163

123

18

26

7,2

Kaszub*

7,4

167

122

19

28

7,1

Extend

7,5

171

123

15

14

7,2

Nelson

7,2

165

121

20

23

7,0

Rohan

7,3

160

121

17

16

7,1

NK Petrol

7,4

168

123

19

20

7,5

Poznaniak

7,4

164

125

15

21

7,3

NK Octans

7,3

166

122

12

15

7,4

Herkules

7,5

163

121

17

20

6,9

Finesse

7,3

170

123

13

11

7,2

Exotic

7,4

169

123

19

20

7,2

Hycolor

7,2

164

122

18

23

7,3

Toccata

7,2

171

121

18

23

7,3

Baldur

7,5

164

123

18

26

7,2

ES Betty

7,3

164

121

18

19

7,3

Exgold

7,3

164

121

16

24

6,9

Kronos

7,2

167

123

20

24

7,0

Extrem

6,9

164

123

18

13

7,0

Vectra

7,4

165

120

17

20

7,1

ES Saphir

7,5

166

121

18

22

7,2

Elekra

7,3

158

120

16

23

7,2

 

*-mieszańce złożone
 

Sonda

Jaki szkodnik jest największym zagrożeniem dla rzepaku?