Rzepak Uprawa rzepaku
Uprawa rzepaku
Magazynowanie rzepaku

magazynowanie rzepaku Rzepak magazynujemy w magazynach płaskich i silosach, przy czym długoterminowe przechowywanie nasion rzepaku odbywa się zazwyczaj w silosach. Do głównych czynników warunkujących bezpieczne składowanie nasion rzepaku zaliczamy: wilgotność nasion, temperaturę przechowywania, poziom zanieczyszczeń, kontakt z powietrzem i stopień uszkodzenia okrywy.

Więcej…
 
Materiał siewny

material siewny rzepaku Do siewu należy zawsze używać nasion kwalifikowanych o sprawdzonej zdolności kiełkowania. Nasiona siewne powinny mieć czystość na poziomie 90%, a zawartość nasion chwastów i innych roślin uprawnych musi się mieścić w granicach 100-150 szt/kg, wilgotność nie może przekraczać 12% a zdolność kiełkowania w zależności od klasy jakości wynosi 95-75%.

Więcej…
 
Siew rzepaku

siew rzepaku W Polsce termin siewu rzepaku ozimego mieści się między 15-25 sierpnia. Przy zbyt późnym siewie, rzepak reaguje gwałtowną zniżką plonu. Zbyt wczesny siew jest również szkodliwy, gdyż rośliny przed zimą zbyt wybujają i są wtedy mało odporne na przymrozki. Rzepak wymaga równomiernego i precyzyjnego rozmieszczenia. Ilość wysiewu rzepaku zależy od obsady jaką chcemy uzyskać i stosowanej technologii uprawy.

Więcej…
 
Nawożenie dolistne rzepaku

nawożenie dolistne rzepaku

 

Program nawożenia dolistnego rzepaku ozimego koncentratami INSOL, siarczanem magnezu i mocznikiem.

Więcej…
 
Pielęgnacja rzepaku

pielegnacja rzepaku Na plantacjach zasianych wąskorzędowo lub zawężonej rozstawie pielęgnowanie rzepaku ogranicza się do chemicznego zwalczania chwastów, szkodników i chorób. Po wiośnie można rzepak ozimy jeszcze zbronować, ale zaleca się ten zabieg tylko w przypadku silnego porażenia przez mrozy. Unikać bronowania należy na plantacjach rzepaku porażonych przez choroby.

Więcej…
 
Potrzeby nawozowe rzepaku

potrzeby rzepaku Rzepak ma bardzo duże wymagania pokarmowe. W porównaniu z pszenicą ozimą pobiera 2-krotnie więcej azotu, fosforu i potasu, a pięciokrotnie więcej wapnia. Ponadto potrzebuje dużo siarki. Rzepak na wyprodukowanie 100 kg nasion i słomy pobiera średnio: 5kg azotu, 2kg fosforu, 4,5 kg potasu, 6,5 kg wapnia, 0,6 kg magnezu i 4 kg siarki.

Więcej…
 
Przedplon i uprawa roli

przedplon rzepaku Przedplon rzepaku ozimego powinien wcześnie schodzić z pola, oraz pozostawiać rolę czystą, w dobrej kulturze i zasobną w składniki pokarmowe. Do najlepszych przedplonów zaliczyć należy wczesne odmiany grochu i inne rośliny motylkowe. Dla rzepaku ozimego dobrym przedplonem są wczesne ziemniaki i rośliny pastewne wcześnie schodzące z pola. Dobrym przedplonem dla rzepaku jarego są jeszcze okopowe i pastewne.

Więcej…
 
Zbiór rzepaku

zbior rzepaku W naszych warunkach rzepak zbiera się najczęściej jednoetapowo w pierwszej połowie lipca. Rzadziej zbiera się dwuetapowo, a najrzadziej wieloetapowo. Do zbioru jednoetapowego można przystąpić w fazie dojrzałości pełnej rzepaku, kiedy 90% nasion zbrunatniało, a pozostałe 10% brunatnieje po bokach. Zawartość wody w ziarnie po zbiorze wynosi około 20% i po zbiorze należy ziarno należy dosuszyć.

Więcej…
 


Sonda

Jaki szkodnik jest największym zagrożeniem dla rzepaku?