Rzepak Środki ochrony rzepaku Herbicydy w uprawie rzepaku
Herbicydy w uprawie rzepaku

 

Herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych na jesieni.

Kluczem do skutecznego eliminowania chwastów w zasiewach rzepaku ozimego jest wykonanie zabiegów ochronnych jesienią, a nie czekanie z nimi aż do wiosny.

Środki do zwalczania chwastów jednoliściennych.

 

Kombinacja herbicydowa

Substancja aktywna

Dawka w kg,l/ha

samosiewy
zbóż

trawy jednoroczne

perz właściwy

Agil 100 EC

propachizatop

0,5-0,7

0,6-0,8

1,25-1,5

Agro Gold Quiazolofop 05EC

Chizolotop-P-etylowy

0,75-1,0

1,0-1,5

2,0-3,0

Graman 050 EC

0,75-1,0

0,75-1,0

2,0-3,0

Labrador 05 EC

1,5

1,5

1,5

Leopard 05 EC

1,0-1,5

1,0-1,5

2,0-3,0

Mefisto Pro 05 EC

0,75

1,0

2,0-3,0

Targa Super 05 EC

0,75-1,0

1,0-1,5

2,0-3,0

Pantera 040 EC

Chizalotop-P-tefurylowy

0,6-1,0

1,25-1,5

1,75-2,0

Arrow 240 EC(+adiuwant)

kletodyn

0,4

0,4

1,0

Select Super 120 EC

0,8

0,8

-

Focus Ultra 100 EC

cykloksydym

1,0-1,5

1,0-1,5

3,0

Fusilade Forte 150 EC

Fluazytop-P-butylowy

0,5-0,75

0,75-1,0

2,0-2,5

 

 

Środki do zwalczania chwastów dwuliściennych na jesieni.

Kombinacja zabiegowa

Substancja aktywna

Dawka(kg/ha)

Termin zabiegu

Agro Metazachlor 500 SC

metazachlor

2,5-3,0

rzepak od fazy 2 liści, chwasty do 2 liści

Butisan 400 SC

3,0-3,5

Fuego 500 SC

2,5-3,0

Metazanex 500 SC

2,5-3,0

Rapsan 500 SC

2,0

Butisan Duo 400 EC

metazachlor+dimetenamid-P

2,0-2,5

Butisan Star 416 SC

metazachlor+ chinomerak

3,0

Galera 334 SL

chlopyralid+pikloran

0,35

 

Galera 334 SL+ Metazanex 500 SC

chlopyralid+pikloram+metazachlor

0,35+1,6

rzepak w fazie
3-4 liści, chwasty od liścieni do 4 liści

Cliophar 300 SL

chlopyralid

0,3-0,4

rzepak w fazie
4-6 liści, chwasty 2-3 liści

Lontrel 300 SL

0,3-0,4

Kerb 50 WP

propyzamid

1,0-1,5

rzepak w fazie 4-6 liści, chwasty do 4 liści.

Kerb 50 WP+ Lontrel 300 SL

propyzamid+ chlopyralid

1,0+0,3-0,4

Fox 480 SC

bifenox

0,6-1,0

rzepak do fazy 4 liści, chwasty 2-4 liści

Fox 480 S.C.+ Fuego 500 SC

bifenox+ metazachlor

1,0+1,0

 

Sonda

Jaki szkodnik jest największym zagrożeniem dla rzepaku?